Internreglement

Algemeen Intern reglement

De werking van en het samenleven in de vereniging worden geregeld door de statuten van de vereniging en door dit internreglement. Door het feit van hun inschrijving verbinden de leden zich ertoe dit reglement na te leven. Inbreuk op deze regel kan een sanctie tot gevolg hebben.

Hier kan je het volledige internreglement terugvinden: Internreglement

Meer dan zwemmen alleen…