Club reglement

Algemeen huishoudelijk reglement

De werking van en het samenleven in de vereniging worden geregeld door de statuten van de vereniging en door dit huishoudelijk reglement. Door het feit van hun inschrijving verbinden de leden zich ertoe dit reglement na te leven. Inbreuk op deze regel kan een sanctie tot gevolg hebben.

De raad van bestuur (RvB) en de algemene vergadering (AV) hebben het recht en de bevoegdheid om het huishoudelijk reglement te wijzigen en de plicht deze wijzigingen zo snel mogelijk kenbaar te maken aan alle leden van de vereniging. In alle gevallen die niet voorzien zijn in de statuten of het huishoudelijk reglement, beslist de RvB.

Hier kan je het volledige clubreglement terugvinden: Clubreglement