Zwemschool Arena / Groot schijn

Onze zwemschool is toegankelijk vanaf 4 jaar. De zwemschool wordt beëindigd na het doorlopen van de groepen en voldoende beheersen van de 4 zwemstijlen: vrije slag (crawl), rugslag (rugcrawl), schoolslag en vlinderslag (dolfijn).

Van hieruit gaan de zwemmers ofwel naar het competitief zwemmen ofwel naar het recreatiezwemmen.

KAZSC beschikt over 2 zwemscholen:

  1. Arena Deurne – bij opening van het nieuwe zwembad Groot Schijn, zullen deze lessen daar plaats vinden.
  2. Groenenhoek Berchem

De zwemmer start in één van de 2 zwemscholen. In de zwemschool wordt normaal gestart in de groep watergewenning.  Eventueel kan, na beoordeling van de zwemtest, besloten worden om onmiddellijk in een hogere groep te starten. Hierbij geldt geen beperking in leeftijd, maar zal gekeken worden of de zwemmer qua kunnen en leeftijd past in een van de andere groepen van de zwemschool.

  • Inschrijving zwemschool

Inschrijving in de zwemschool zal steeds vooraf gaan aan een test. Er zijn 3 testmomenten per jaar: vóór de kerstvakantie, vóór de paasvakantie en vóór de zomervakantie, met de bedoeling te starten na deze vakanties.

Meer informatie betreffende inschrijving, vindt u onder rubriek inschrijven.

  • Lidgeld zwemschool

Een zwemseizoen loopt van september tem juni. Het lidgeld voor het zwemseizoen van 2021-2022 bedraagt € 265,- + eenmalig € 15,- administratiekosten. Bij latere start in het zwemseizoen, bv. januari, wordt het lidgeld berekend in verhouding van het resterende aantal maanden van het zwemseizoen.

  • Groepen binnen de zwemschool

Arena/Groot Schijn

watergewenning Arenama18-19 u2015 en ouder
vrij18-19u
Zeesterrenma19-20u
vrij19-20u
Zeepaardjesma18-19u groep 1
19-20ugroep 2
vrij18-19u groep 1+2
Octopussendi18-19u
do19-20u
Orka’swoe18-19u
vrij19-20u
Recreawoe19-20u
vrij20-21u

Zwembad Groene hoek

Watergewenningdi18-19u2017-2016
vrijnog te bepalen
Kikkersdi18-19u
vrijnog te bepalen
Pinguïnsdi19-20u
vrij19-20u
Zeehonden 1ma18-19u
woe18u30-19u30
Zeehonden 2ma18-19u
woe18u30-19u30
Ottersma19-20u
woe19u30-20u30
Dolfijnendi18-19u30
vrij19-20u

Meer dan zwemmen alleen…