zwemschool Berchem

Onze zwemschool is toegankelijk vanaf 4 jaar. De zwemschool wordt beëindigd na het doorlopen van de groepen en voldoende beheersen van de 4 zwemstijlen: vrije slag (crawl), rugslag (rugcrawl), schoolslag en vlinderslag (dolfijn).

Van hieruit gaan de zwemmers ofwel naar het competitief zwemmen ofwel naar het recreatiezwemmen.

KAZSC beschikt over 2 zwemscholen:

  1. Zwembad Sportoase, Groot Schijn, Deurne
  2. Groenenhoek Berchem

In de zwemschool wordt normaal gestart in de groep watergewenning.  Eventueel kan, na beoordeling van de zwemtest, besloten worden om onmiddellijk in een hogere groep te starten. Hierbij geldt geen beperking tot 7 jaar, maar zal gekeken worden of de zwemmer qua kunnen en leeftijd past in een van de andere groepen van de zwemschool.

  • Inschrijving zwemschool

Inschrijving in de zwemschool zal steeds vooraf gaan aan een test. Er zijn 3 testmomenten per jaar: vóór de kerstvakantie, vóór de paasvakantie en vóór de zomervakantie, met de bedoeling te starten na deze vakanties.

Meer informatie betreffende inschrijving, vindt u onder rubriek inschrijven.

  • Lidgeld zwemschool

Een zwemseizoen loopt van september tem juni. Het lidgeld voor het zwemseizoen van 2022-2023 bedraagt € 300,- + eenmalig € 15,- administratiekosten. Bij latere start in het zwemseizoen, bv. januari, wordt het lidgeld berekend in verhouding van het resterende aantal maanden van het zwemseizoen.

 

Meer dan zwemmen alleen…