competitie

Als uw kind van het zwemmen zijn of haar favoriete sport wil maken, kan hij/zij terecht bij onze competitiezwemmers.

Na het doorlopen van de zwemschool (t.e.m. groep dolfijnen) kan men overgaan naar deze groep (competitie) of het recreatiezwemmen (start bij orka’s).

Om in deze groep toegelaten te kunnen worden, moet men de 4 zwemslagen kunnen: vrije slag (crawl), rugslag (rugcrawl), schoolslag en vlinderslag (dolfijn).

 • Inschrijving competitie

Inschrijving zal steeds vooraf gaan aan een test. Er zijn 3 testmomenten per jaar: vóór de kerstvakantie, vóór de paasvakantie en vóór de zomervakantie, met de bedoeling te starten na deze vakanties.

Meer informatie betreffende inschrijving, vindt u onder rubriek inschrijven.

 • Leerling Sportzwemmers: (+/- tot 10 jaar)  In deze groep worden de technieken verbeterd van zowel zwemstijlen, keerpunten en starten. Verder wordt de uithouding en de basissnelheid verbeterd. Het is een voorbereiding op het competitiezwemmen.

Groepen competitie

 • sportzwemmers 1
  S1 is de groep voor de beginnende competitiezwemmers met een leeftijd tot ongeveer 12 jaar
 • sportzwemmers 2
  In S2 wordt competitie gezwommen op doorgedreven niveau met een leeftijd van 12 a 15 jaar
 • sportzwemmers 3

Overzichtstabel: inhoud en voorwaarden overgangen:

Verdere richtlijnen overgangen:

 • “Ingangsmoment”: september/ krokusvakantie (eventuele uitzondering kan: enkel indien betreffende trainers beiden akkoord gaan)
 • Rudolph Punten dienen gezwommen te worden tijdens het voorgaande seizoen. Punten gezwommen meer dan een jaar geleden zijn niet geldig voor overgangen
 • Naast RPn zal bij overgangen rekening gehouden worden met aanwezigheden en inzet op training
 • Deliberaties worden enkel toegepast in geval van ziekte en blessure
 • Het niet deelnemen aan de verplichte zomerstage kan tot gevolg hebben dat desbetreffende zwemmer niet langer in zijn/haar groep mag blijven volgend seizoen (discretie Technische Vergadering)
 • Alle overgangen worden besproken op de Technische Vergadering en ten laatste naar ouders en zwemmers gecommuniceerd begin juni
 • Uitzonderlijke prestaties op de zomerkampioenschappen kunnen gebruikt worden om overgangen aan te passen
 • Zwemmers die niet langer voldoen aan de minimumvereisten voor de groep worden doorverwezen naar de Recrea of een andere club
 • Mits goedkeuring van de hoofdtrainer van KAZSC kan een uitzondering gemaakt worden op alle bovenstaande richtlijnen

Meer dan zwemmen alleen…