Otters (7 tot 8 jaar) – Groot bad

In de groep van de otters verfijnen we de ademhaling en het pijlen. Er wordt een volledige crawl aangeleerd met een ademmoment om de 3 slagen ademen, een volledige rug en schoolslag. Duiken komt aan bod, alsook de voorbereiding
op keerpunt crawl, rug en schoolslag.

Lesmomenten
Deze groep heeft 2 lesuren per week in onze zwemschool van Berchem.

ma 19-20u
woe 19u30-20u30

Tijdens de schoolvakanties worden geen lessen gegeven.

Meer dan zwemmen alleen…