ombudsman

De ombudsman kan kennis nemen van alle opmerkingen, suggesties of klachten die geformuleerd worden door de leden van de zwemafdeling, nadat deze onopgelost zijn gebleken na het volgen van de hiërarchische weg (trainer, coördinator, zwemcomité, Bestuursorgaan). Hij of zij onderzoekt de bemerkingen, luistert naar de betrokken personen en kan daarbij inzage krijgen van elk stuk dat op de zetel van KAZSc wordt bijgehouden.

De ombudsman kan, met instemming van de betrokkenen, bemiddelen tussen leden van de zwemafdeling en tussen leden en niet-leden van de zwemafdeling in geval van een onenigheid.
De ombudsman of -vrouw oefent zijn functie in vertrouwelijkheid uit. Dit wil zeggen dat hij het vertrouwelijk karakter van bepaalde informatie of van bepaalde stukken garandeert.
Indien de ombudsman, na zijn onderzoek, tot de conclusie komt dat de werking van KAZSc. op een punt kan worden verbeterd, of dat de klacht veroorzaakt wordt door een structureel probleem in de werking van de KAZSc, kan hij een verslag opstellen voor het Zwemcomité. Hij kan eveneens eisen dat hij door het Zwemcomité gehoord wordt.

Je kan de ombudsman bereiken via ombudsman@kazsc.be

Meer dan zwemmen alleen…