orka’s (tot 11 jaar)

De orka’s (tot 11 jaar) kunnen na het doorlopen van de zwemschool (t.e.m groep dolfijnen) overgaan naar de competitie of het recreatiezwemmen. De groep orka’s vormt de overgang tussen de zwemschool en het recreatiezwemmen.

Zwemmers die interesse hebben voor competitie en over de juiste capaciteiten beschikken kunnen vanuit deze groep alsnog overstappen naar de leerling sportzwemmers. Ook vanuit recrea zijn er nog steeds mogelijkheden om over te stappen naar competitie. De zwemmer dient dan te voldoen aan het niveau en verwachtingen van de competitiegroep.

lesmomenten

Deze groep heeft 2 lesuren per week.
Tijdens de vakantieperiodes worden geen lessen gegeven.

Deurne:  Vrijdag 19u-20u