Zeester

De zeesteren werken verder aan pijlen en drijven. Bijkomend wordt in deze groep basis rugcrawl aangeleerd en crawlademhaling.


Lesmoment op zaterdag 8u30-9u30


Tijdens de schoolvakanties worden geen lessen gegeven.

Meer dan zwemmen alleen…