Kikkers

De kikkers werken verder aan pijlen en drijven. Bijkomend wordt in deze groep basis rugcrawl aangeleerd.


Lesmoment op vrijdag 18-19u


Tijdens de schoolvakanties worden geen lessen gegeven.

watergewenning (2017-2018)

Deze groep werkt voornamelijk op watergewenning. Op een speelse manier leren de kindjes hier hun watervrees overwinnen. Als de watervrees overwonnen is, gaan we enkele stapjes verder. Hier leren we de beginselen van ademhaling, pijlen en drijven.

Locatie: zwembad Groenen Hoek Berchem

Lesmomenten:

Deze groep heeft 2 lesuren per week

di 18-19u
vrij 18-19u

Tijdens de schoolvakanties worden geen lessen gegeven.