Categoriearchief: Varia

BRABO Zomercriterium 24-25 juli

Dit weekend organiseerde BRABO een preselectiewedstrijd voor de KBZB Zomerfinales, die doorgaan van 30 Juli tot 1 Augustus. Deze preselectiewedstrijden worden het weekend van 24 en 25 Juli door lokale zwemclubs over gans België georganiseerd, meestal dus in 25m baden. Om de BRABO zwemmers alle kansen te geven, is door de club beslist om in het Wezenberg trainingsbad de 25m op te zetten. Dit laat toe om de tijden correct af te zetten ten opzichte van de andere clubs.

Uit de preselectiewedstrijden wordt de finale lijst voor de Zomerfinales samengesteld. Deze wedstrijd wordt door de KBZB georganiseerd in het Wezenbergbad. Alle informatie over deze wedstrijd kan u terugvinden op de KBZB pagina : Zomerfinale 30 juli t.e.m. 1 augustus -KBZB

Door de gekende omstandigheden was er geen publiek toegelaten bij deze wedstrijd maar dankzij onze Sponsor ‘Failsafe’ waren we in staat om deze preselectie wedstrijd live te streamen. Dit was alvast een succesvolle eerste streaming en we hopen dit in de toekomst nog meer te kunnen organiseren.

We mochten weer vele mooie resultaten noteren van onze zwemmers, de volledige uitslag kan u op Swimrankings vinden via deze link : Uitslagen Preselectie Zomercriterium BRABO

Maandag weten we of we een aantal zwemmers mogen afvaardigen naar de finale wedstrijd volgend weekend!

125-jarig bestaan KAZSC

Bijdrage door Tom De Roeck

Ondanks de sombere teneur in onze maatschappij gezien de recente verstrenging van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Covid-19-virus, is het vandaag ook een heuglijke dag. Het is dag-op-dag 125 jaar geleden dat de ‘Antwerpsche Zwemclub’ (A.Z.C.) werd gesticht. Het eerste Verslagboek van de club maakt , in mooi archaïsch Nederlands, melding van de stichting en de eerste vergadering ‘des Antwerpschen Zwemclubs’ op 29 juli 1895. Ze werd zo de eerste zwemclub in Vlaanderen en de tweede oudste zwemclub van België (enkel in Brussel deed men beter). Een klein historisch overzicht.

De oprichting van de club kaderde in een vraag naar meer zwemonderricht en voorbereiding van zwemmers voor wedstrijden. Voor deze bezigheden zou het openluchtbad van de stad op het Zuid als uitvalsbasis dienen (op de hoek van de Brusselsestraat en de Brederodestraat). De eerste zwemmers moeten we vooral in de (kleine) burgerij van de toenmalige Antwerpse samenleving gaan zoeken. De meeste sporten van toen waren immers eerder voor de ‘elite’ weggelegd. Het ‘gewone volk’ zal z’n achterstand doorheen de 20ste eeuw sterk inhalen. Het elitaire karakter kan men ook aan de samenstelling van het Bestuur herkennen: de eerste voorzitter van A.Z.C. was Jos Van Put, zoon van voormalig Antwerps burgemeester Jozef Cornelis Van Put (1863-1872, de periode van de ‘Meetingpartij’). De familie Kermans, als pachter van de grond van het Stedelijke Zwembad op het Zuid, kreeg de post van penningmeester naar zich toegeschoven. De opzichter van het bad, Karel Ledeganck (bijnaam: ‘de Kapitein’) werd feestbestuurder en ‘drilmeester’. Deze laatste zou zich na enkele jaren uit wat hij “ce club ultra catholique” noemde terugtrekken. Daarmee is de teneur een beetje gezet: hoewel A.Z.C. zich officieel niet met politiek bezig hield, was in die periode de link met de katholieke leiding van de stad nooit veraf. De tweede voorzitter, Jérome Van Kerckhoven, zetelde van 1904 tot 1912 als Meeting-verkozene in de Antwerpse gemeenteraad, alwaar hij geregeld op de noden van het zwembad en de zwemsport wees. 

De voertaal in de ‘Antwerpsche Zwemclub’ was het Nederlands (eerder uitzonderlijk voor die tijd) en haar motto luidde: ‘Nut-Toewijding-Gezondheid’. De belangrijkste bekommernis was het trainen voor wedstrijden. De club organiseerde ook zelf verschillende wedstrijden: gaande van clubkampioenschappen voor leden en hun familie  tot internationale wedstrijden tijdens de jaarlijkse Gemeentefeesten van de stad (meestal midden augustus). De wedstrijden van toen verschillen uiteraard wel een beetje met wat wij in onze tijd gewend zijn. Wat kon je anno 1896 zoal verwachten: korte en lange afstandswedstrijden voor seniors en juniors, 100m rugzwemmen, aflossingswedstrijden en verschillende reddingsproeven zoals het gekleed zwemmen en het ‘pop opduiken’. Het reddend zwemmen vormde toen nog een samenhangend geheel met het competitief zwemmen. Bekijk hiervoor de fraaie affiche van toen. Let op fijne details zoals de spelling van het woord dat wij vandaag als ‘pauze’ kennen. De uitbouw naar de andere afdelingen binnen K.A.Z.S.C. zoals we die vandaag kennen liet niet lang op zich wachten: op 4 december 1904 werd de springafdeling voor het schoonduiken opgericht, terwijl de waterpolo-afdeling in juni 1902 het levenslicht zag. Op onze afdeling van het Artistiek Zwemmen (voorheen synchroonzwemmen) is het echter wachten tot in 1977.

Wat voor ons vandaag een onmiskenbare evidentie is was ten tijde van de oprichting van de zwemsport in België minder vanzelfsprekend: het deelnemen van vrouwen aan competitiesport. Laat staan dat de dames zich, in onze sporttak dan, in badkostuum zouden vertonen. De ‘Antwerpsche Zwemclub’ heeft echter van bij haar start een pioniersrol in het Belgische dameszwemmen vervuld. In 1896 werden reeds wedstrijden voor dames en meisjes georganiseerd. In haar aanvraag naar de stedelijke overheid had de club zich vooropgesteld om: “alle maatregelen te nemen, nodig in deze zaak, tot de stiptste inachtneming van de welvoeglijkheid en de goede zeden en zo streng mogelijk te zijn in het aannemen der mededingsters”. Het liberale schepencollege van Antwerpen maakte hoegenaamd geen bezwaar tegen wedstrijden voor vrouwen. We moeten echter wachten tot december 1907 eer er binnen A.Z.C. een damesafdeling werd opgericht, de eerste in België overigens! De Antwerpse dames hebben in de jaren nadien een belangrijke rol gespeeld in het promoten van het vrouwenzwemmen: via demonstratiewedstrijden stimuleerden ze de oprichting van damesafdelingen in zwemclubs over het hele land.

2020 had voor onze club een feestjaar moeten zijn. Helaas besliste een virus daar anders over. Uitstel is echter geen afstel in ons geval. U kan er vanop aan dat we ons 125-jarig bestaan deftig en duchtig zullen vieren. Het zal echter op een ander moment zijn. Geef de moed niet op. We geraken hier samen uit. Samen verzetten we (Wezen)bergen.

De auteur wenst zijn twee bronwerken expliciet te vermelden en te danken: Marijke den Hollander, Sport in’t Stad. Antwerpen 1830-1914, Leuven, 2006 en Nand Geys, 100 jarig jubileum van de Koninklijke Antwerpse ZwemClub, Antwerpen, 1994.

Gezocht: TRainer competitie

KAZSC is op zoek naar een gedreven trainer voor volgend zwemseizoen 2020-2021.

Eigenschappen: 
– kindvriendelijk (doelgroep 13-16 jaar)
– gedreven en competitie gericht 
– liefst met enige trainers ervaring, initiator of trainer B is pluspunt, of kennis van competitie zwemmen
– kan zelfstandig binnen een team werken (overleggen met assistent en hoofdcoach)
– wil aanspreekpunt/ verantwoordelijke zijn voor zijn/ haar zwemgroep (communicatie met ouders) 
–> vergoeding via het systeem van forfaitaire vrijwilligersvergoeding

Ben jij de persoon die wij zoeken? Twijfel dan niet om contact op te nemen met verachtertr.coaching@gmail.com (hoofdtrainer). Indien je wat meer info wenst kan je ook steeds daar terecht. Wij als KAZSC, bieden jou als trainer, de mogelijkheid om jouw kennis door te geven aan de zwemmers. Daarnaast is er de mogelijkheid om ervaring op te doen als coach en je kennis verder uit te breiden. Hopelijk tot snel!!

corona

COVID-19

Tot nader order zijn ALLE wedstrijden en trainingen opgeschort wegens het COVID-19 virus!

Verdere informatie/updates zullen via mailing naar alle leden uitgestuurd worden.

Eveneens zijn alle zwemtesten opgeschort. 

Informatie Coronavius

INFORMATIE
Beste ouder, beste zwemmer,

Er komen hier en daar wat vragen binnen rond het Coronavirus en de zwemlessen/trainingen/wedstrijden.
Als club volgen wij de algemene richtlijnen die de overheid meegedeeld heeft aan de scholen en de hele bevolking.
Als u of uw kind koorts heeft, ziek is en ademhalingsproblemen heeft of veel moet hoesten EN u bent
de afgelopen 14 dagen in China, Zuid-Korea, Iran of Noord-Italië geweest, dan moet u thuis blijven en uw huisarts contacteren.
Als u in contact bent geweest met een besmette persoon, dan moet u ook uw huisarts contacteren en uit voorzorg 14 dagen niet komen zwemmen.
Alle nuttige informatie kan u nalezen op sciensano.be
Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat uw kind meer risico loopt om ziek te worden als hij of zij deelneemt aan de lessen of de trainingen.
Ook wedstrijden gaan gewoon door tenzij de organisator anders beslist.
Mocht er bij u thuis toch iemand ziek geworden zijn door dit virus, dan vraag ik u om mij dit per mail te melden zodat wij de andere leden van de groep kunnen verwittigen.
Heeft u nog vragen, dan kan u ze mij ook steeds per mail stellen.

Met vriendelijke groeten
Daphne Andries
Voorzitter zwemcomité

Vlaamse Kampioenschappen

Ondertussen zijn de Vlaamse kampioenschappen iets meer dan een week geleden en (bijna) alle zwemmers hebben kunnen genieten van hun vakantie. Of dit nu lekker luieren is in de zetel omdat het buiten sneeuwt of net op de ski’s in die lekkere sneeuw, iedereen is zijn batterijen goed aan het opladen om het tweede deel van het seizoen goed te beginnen. Vooraleer we terug starten met trainen is het altijd wel leuk om een balans op te maken van de geleverde prestaties.

Afgelopen VK werden door heel wat zwemmers persoonlijke besttijden gezwommen op verschillende nummers. Daarnaast zorgden deze besttijden voor enkele zwemmers voor finale plaatsen en zelfs podiumplaatsen. Zo behaalde Sterre Rymenants finale op de 50, 100 en 200 schoolslag en werd ze in deze finale mooi 3e op de 50 schoolslag en op de 200 schoolslag werd ze 3e bij de 14 jarige . Elin Van Den Borre zwom geen finale maar werd wel mooi 3e op de 200 rugslag bij de 14 jarige. Eva Lamotte behaalde een tweede plaats in de B-finale van de 50 en de 100 vlinderslag.

Bij onze zwemmers die in de selectie zwemmen werden er ook mooie resultaten behaald. Niels Callewaert wist 2 finale plaatsen te veroveren en kon deze in die finale bevestigen met 2 Vlaamse titels. Niels werd 1e op de 50 en de 100 schoolslag, dit met 2 nieuwe besttijden en bij gevolg ook twee nieuwe clubrecords. Renzo Jansens zwom in de finale van zijn 100 crawl onder de ‘legendarische’ 54, voor vele een hele mijlpaal. Vincent Vanersypen zwom 2 maal naar de A-finale, een maal op de 50 vlinder en een maal op de 100 vlinderslag. In deze Finale werd hij respectievelijk 3e op de 50 en 100 vlinder in zijn leeftijdscategorie. 

Dikke proficiat aan al deze atleten in het bijzonder maar natuurlijk ook aan iedereen die heeft deelgenomen en hier de afgelopen maanden naartoe heeft gewerkt!!Geniet nog van de laatste dagen rust en tot snel.Voor eventuele foto’s verwijzen we door naar de Facebook van de Vlaamse zwemfederatie.
Het trainers-team van KAZSC