Lidgeld

Groep Lidgeld
Zwemschool (KI,PI,Z,OT,DO) 260€
Recreatie (ZP,OR,OC,RE) 260€
LS 400€
SP1 450€
SP2 480€
SP3 480€
SP4 500€
Brabo Kern 600€
Brabo selectie 600€
MA 290€

Administratieve kost bij eerste aansluiting voor ieder nieuw lid : €15,-U kan van volgende kortingen genieten :

  • Kortingen voor gezinnen met meerdere kinderen binnen de zwemafdeling : 
tweede kind – € 15,-
derde kind – € 30,-
vierde en volgende kinderen – € 50,-
  • Kortingen voor gezinnen die sponsorgelden aanbrengen :

40% van het aangebrachte sponsorgeldSponsormogelijkheden starten van 25€ voor een kleine advertentie op een jeugdwedstrijd tot 3000€ voor een “hoofdsponsor competitie”. Andere vormen van sponsoring kunnen een korting opleveren die binnen het gezin overgedragen worden naar de stagegelden van het seizoen 2018-2019.Geïnteresseerden kunnen meer uitleg verkrijgen tijdens de eerste oudervergadering van het seizoen. Gezinnen die het lidgeld voordien betaalden, zullen hun korting terugbetaald krijgen in de loop van de maand oktober (met een maximum van het betaalde lidgeld).

  • Kortingen voor gezinnen die in het seizoen 2017-2018 geholpen hebben in onze clubwerking :  

Om er voor te zorgen dat alle kinderen, die dit wensen, kunnen zwemmen bij AZSC ( sporten is een recht), hebben wij veel hulp nodig. Vorig seizoen werd een bedrag van bijna € 5000 aan kortingen toegekend.. Voor de korting op het lidgeld wordt rekening gehouden met hulp in het afgelopen seizoen bij de Vlaamse Kampioenschappen, de open mini-clubkampioenschappen, de Splash-wedstrijden, de eendaagse wedstrijden, het fungeren als official, of afgevaardigde, medewerking aan acties  van het Feestcomité en vaste functies zoals lid van het Feestcomité, Zwemcomité of een van de Raden van bestuur ( van AZSC en BRABO ),…..