de pinguïns

De pinguïns ( tot 7 jaar ) werken verder aan de ademhaling, pijlen en drijven. Bijkomend wordt in deze groep rugcrawl aangeleerd en crawl, voorlopig nog zonder ademhaling.

lesmomenten

Deze groep heeft 2 lesuren per week.
Tijdens de vakantieperiodes worden geen lessen gegeven.