competitie

Als uw kind van het zwemmen zijn of haar favoriete sport wil maken, kan hij/zij terecht bij onze competitiezwemmers.

Na het doorlopen van de zwemschool (t.e.m. groep dolfijnen) kan men overgaan naar deze groep (competitie) of het recreatiezwemmen (start bij orka’s).

Om in deze groep toegelaten te kunnen worden, moet men de 4 zwemslagen kunnen: vrije slag (crawl), rugslag (rugcrawl), schoolslag en vlinderslag (dolfijn).

  • Inschrijving competitie

Inschrijving zal steeds vooraf gaan aan een test. Er zijn 3 testmomenten per jaar: vóór de kerstvakantie, vóór de paasvakantie en vóór de zomervakantie, met de bedoeling te starten na deze vakanties.

Meer informatie betreffende inschrijving, vindt u onder rubriek inschrijven.

 

  • Leerling Sportzwemmers: (+/- tot 10 jaar)  In deze groep worden de technieken verbeterd van zowel zwemstijlen, keerpunten en starten. Verder wordt de uithouding en de basissnelheid verbeterd. Het is een voorbereiding op het competitiezwemmen.

Groepen competitie